เราคือทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารทีมงาน

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจมิตรแท้ประกันภัย

มีการพัฒนา ระบบการสอนงานและการใช้ระบบการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ทีมงานครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตกับทีมงานของเรา

ทำงานได้ทุกพื้นที่

มีระบบออนไลน์ทำงานสะดวก

- เรียนรู้การทำงานจากระบบของเรา

 

My Service

การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์

ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  โดยเนื้อความของพระราชบัญญัติฉบับนี้  บ่งบอกว่ากฎหมายมีข้อบังคับให้รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภท ทำการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยจะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยผู้ที่ไม่ทำ พรบ. รถยนต์ ก็จะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ หากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถยนต์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์ นี้จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า รวมถึงทายาทของผู้ประสบภัยด้วย และหากประสบภัยจากรถแล้วได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน ก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น

ต้องการดูบริการนี้ >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 มิตรแท้ทวีคูณ
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน 

ต้องการดูบริการ มิตรแท้ทวีคูณพลัส 1 >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 มิตรแท้ทวีคูณ
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน 

ต้องการดูบริการมิตรแท้ทวีคูณพลัส 2 >>> กดที่นี่

การรับประกันภัยประเภท 3+ รถตู้ใช้เพื่อการพาณิชย์ (รหัส 220)

ต้องการดูบริการ มิตรแท้ตรีตรีคูณ 3 รถตู้ >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 มิตรแท้ทวีคูณ
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน 

ต้องการดูบริการนี้ >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มิตรแท้เพิ่มพูน
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้ง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งดูแล้วจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกัน  เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหต มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น   ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณขับรถไปชนกับต้นไม้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ เพราะต้นไม้ ไม่ใช่ ยานพาหนะทางบกนั่นเอง !!!

ต้องการดูบริการ กรมธรรม์มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มิตรแท้เพิ่มพูน
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้ง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งดูแล้วจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกัน  เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหต มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น   ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณขับรถไปชนกับต้นไม้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ เพราะต้นไม้ ไม่ใช่ ยานพาหนะทางบกนั่นเอง !!!

ต้องการดูบริการ กรมธรรม์มิตรแท้เพิ่มพูน 3+ >>> กดที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือ ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี

ต้องการดูบริการ มิตรแท้หนึ่งเดียว ประเภท 1 >>> กดที่นี่

ข่าวสารและภาพกิจกรรมของเรา