เราคือทีมงานที่สร้างธุรกิจมิตรแท้ประกันภัย ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร พัฒนา รวมถึงการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ทีมงานเป็นมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรต่างๆ ที่ให้ได้เรียนรู้  
เว็บนี้เราจึงจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ทีมงานที่ไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อเข้ามาอบรมตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีการจัด โดยสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากธุรกิจ สินค้ากรมธรรม์ต่างๆ ที่หลากหลาย แนวทางการสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโต และรับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็ว ให้ทันต่อเหตุการ

ซึ่งในเว็บนี้เรามีการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนเพื่อทีมงานของเราเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงานของเราที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
เพราะเราคือมืออาชีพ ที่จะดูแลจนทีมงานประสบความสำเร็จ Mittareclub.com

       

 

          

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บน ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล    จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น